^Na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

2. nedelja med letom

OZNANILA ŽUPNIJE ŽIRI – 2. nedelja med letom – 19. januar 2020

(20. – 26. januar 2020)

 

Godovi:   

 • ponedeljek: sv. Fabijan in Sebastijan, mučenca;
 • torek: sv. Neža, devica in mučenka;
 • sreda: sv. Vincencij, diakon in mučenec;
 • četrtek: sv. Ildefonz, škof;
 • petek: sv. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj;
 • sobota: Spreobrnitev apostola Pavla;
 • nedelja: 3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma; godujetasv. Timotej in Tit, škofa.

 

Mašni nameni:

 • ponedeljek ob 18.00:             + Zdenka Topolnik, 30. dan

                                              Za nove duhovne poklice

 

 • torek ob 7.00:                        + Franc in Niko Strlič

                                               Po namenu (A)

 

 • sreda ob 18.00:                      V zahvalo za zdravje v družini

                                      Za zdravje, blagoslov in srečen porod

 

 • četrtek ob 18.00 (Dobr.):       + Justina Derlink, obl.

Po namenu (A)

 

 • petek ob 18.00:                     + Stanko in Mici Likar, ter Mimi Podobnik

 (darovali prijatelji)

                                     + Franc in Doroteja Buh (Mrzli vrh)

 

 • sobota ob 8.00:                     Za zdravje v družini

Po namenu (A)

 

 • nedelja ob 7.00:                   + starši in brat Mlinar

+ starši Pečelin in Ana Petrovčič

+ Janez Trček, obl.

ob 9.00:                        + Mirko Košir (Tabor 8), obl.

                                      + Marjanca, Viljem in Peter Kogovšek, obl.,                             

ter vsi Kogovškovi (Ledinica)

+ mama Frani in sinova (Dobračevska 5)

 

Med tednom bodo svete maše v kapeli, v nedeljo pa v župnijski cerkvi.

V ponedeljek ob 20. uri bo srečanje mešane zakonske skupine.

V četrtek ob 18.30 bo v župnišču priprava na krst. Krsti bodo prihodnjo nedeljo ob 10.30.

V petek ob 18.30 bo v župnišču kot priprava na svetopisemski maraton predavanje jezuita, p. Damjana Rističa, z naslovom: »Kako živeti z Božjo Besedo?« Lepo povabljeni!

Svetopisemski maraton bomo v naši župniji začeli prihodnjo soboto s sveto mašo ob 8. uri v kapeli, ter ga zaključili v nedeljo s sveto mašo v župnijski cerkvi. Med tem se bomo vse generacije župljanov zvrstili ob branju Svetega Pisma. Prosim napišite se za branje na list, ki je zadaj v cerkvi! V soboto v popoldanskem času bo v župnišču organizirano tudi varstvo za male otroke. Dobrodošle celotne družine!

V soboto ob 9. uri bo nagradni izlet za božično devetdnevnico. Zberemo se pred župniščem. S seboj imejte malico.

Prihodnjo soboto ob 15. uri bo pri sv. Jakobu v Škofji Loki dekanijsko srečanje izrednih delivcev svetega obhajila. Lepo povabljeni!

V soboto ob 20.30 bo srečanje najmlajše zakonske skupine.

Prihodnjo nedeljo bo pri sveti maši ob 9. uri z nami jezuit, p. Damjan Ristič.

Ob pogrebu + Antona Kopača so sorodniki za župnijsko cerkev darovali 370 EUR. Ob pogrebu + Franca Jesenko pa so sorodniki, sosedje in znanci darovali za župnijsko cerkev 600 EUR. Hvala tudi enemu neimenovanemu darovalcu, ki je v tem tednu daroval za poplačilo obnove župnijske cerkve. Vsem Bog povrni!

V župnijski pisarni pobiram mašne namene za mesec marec.

V času uradnih ur sprejemam prijave za župnijsko romanje v Srbijo in Severno Makedonijo od 25. do 29. aprila. Ob prijavi plačate akontacijo 50 EUR.

Krajevna organizacija Rdečega križa Žiri vabi na prvo letošnjo krvodajalsko akcijo v Žireh, ki bo v torek in sredo v poslovni stavbi Ike. Odvzem krvi bo oba dneva med 7. in 13. uro. Vljudno vabljeni!

Zahvala svojcev:  Ob boleči izgubi naše drage žene in mame Majde Jesenko se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vse tolažilne besede in vsak stisk rok. Hvala za podarjene denarne darove za cerkev in svete maše, podarjeno cvetje in sveče. Hvala dr. Pecevu, paliativi Jesenice, patronažni službi - g.Mojci Trček, duhovnikoma Andreju in Marku za obiske na domu, pogrebni službi Akris za organizacijo pogreba, gospodu župniku Andreju Jemcu za lepo opravljeno sveto mašo in obred, pevcem moškega pevskega zbora Alpina. Posebej hvala gasilcem PGD Dobračeva za besede slovesa in članom sosednjih društev za sprevod. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se od naše mame poslovili, jo pospremili na zadnjo pot ter jo boste ohranili v lepem spominu.