^Na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Župnijski pastoralni svet

Župnija Žiri ima dejaven pastoralni svet, ki se sestaja na povabilo gospoda župnika Igorja Jereba.

Na sejah ŽPS-ja  poleg molitve teče pogovor o raznovrstnih temah. Obravnavamo vsa aktualna vprašanja, ki so v povezavi z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, načrtujemo pastoralne dogodke v župniji, obravnavamo gospodarske zadeve v župniji, ne zanemarjamo pa tudi družabnega dela srečanja.

Člani in članice: Nataša Peternel, Andreja Žakelj, Borut Filipič, Janez Tratnik, Jože Jesenko, Lenart Poljanšek, Marijan Jereb, Barbara Oblak, Anica Kumer, Boštjan Andreuzi, Matjaž Oblak, duhovni pomočnik Jakob Kralj, župnik Igor Jereb.