^Na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

5. postna nedelja

OZNANILA ŽUPNIJE ŽIRI – 5. postna nedelja – 7. april 2019

(8. – 14. april 2019)

 

Godovi:   

 • ponedeljek: sv. Maksim in Timotej, mučenca;
 • torek: sv. Hugo, škof;
 • sreda: sv. Domen, škof in mučenec;
 • četrtek: sv. Stanislav, škof in mučenec;
 • petek: sv. Julij I., papež;
 • sobota: sv. Martin I., papež in mučenec;
 • nedelja: 6. postna, cvetna nedelja; goduje sv. Lidvina, devica.

Mašni nameni:

 • ponedeljek ob 19.00:             + Marija Voljč, 7. dan

+ Marija in Vinko Mlakar

Za vse pokojne, ki so povezani z domačo hišo

         

 • torek ob 7.00:                        + Francka Trček

                                      Po namenu (A)

 

 • sreda ob 19.00:                      + Mirko Burnik, obl.

+ Marija in Jakob Frelih

V zahvalo

 

 • četrtek ob 19.00 (Dobr.):       + Janko Stanonik, roj. dan

+ Pavle in Pavlina Mur

+ Jože Poljanšek in Gal Povšič (Čevljarska)

 

 • petek ob 19.00:                     V zahvalo za zdravje

+ Emil in Marjan Govekar

+ Janko Pagon, obl.

+ Izidor Demšar, obl.

 

 • sobota ob 8.00:                     + Ciril Alič

+ Slavka Žakelj, roj. dan

+ Anica Žavbi

 

 • nedelja ob 7.00:                   + Ana Petrovčič, 30. dan

+ starša Ivana in Franc Logar

+ Terezija Trček (Dražgoška 12)

Za župljane

ob 9.00:               + Homcovi

+ Janko Primožič, obl.

+ Jakob in Frančiška Frelih

 

Danes ob 19. uri lepo povabljeni v župnijsko cerkev h križevem potu, ki ga bodo vodili zakonci. Prihodnjo nedeljo ob 15. uri na Goropekah vodijo križev pot naši skavti.

V ponedeljek ob 19.30 bo v župnišču redna seja ŽPS.

V sredo ob 20.30 bo srečanje Četrte zakonske skupine.

V petek ob 19. uri lepo povabljeni v župnijsko cerkev h križevem potu, ki ga bodo vodili naši birmanci.

Od petka do sobote bodo družine iz zakonskih skupin na duhovnih vajah na Mirenskem Gradu.

V soboto ob 9. uri bodo obvezne ministrantske vaje za vse ministrante.

V soboto ob 10. uri bo v župnišču delavnica izdelovanja butaric. Otroci obvezno pridite v spremstvu svojih staršev.

V soboto ob 18. uri bo v župnišču srečanje za vse oratorijske animatorje. Lepo povabljeni tudi novi animatorji, še posebej devetošolci.

Prihodnjo nedeljo bo pri obeh svetih mašah slovesen blagoslov zelenja v cerkvi.

Prihodnjo nedeljo bo med 17. in 20. uro osrednje velikonočno spovedovanje. Na voljo bo več spovednikov.

Danes lahko vzamete oljčne vejice za cvetno nedeljo. Prostovoljne prispevke za pomoč istrskim župnijam lahko oddate v nabiralnik zadaj.

Ob pogrebu + Marije Voljč so darovali prijatelji in sosedje 200 EUR za župnijsko cerkev. Hvala tudi enemuneimenovanemu darovalcu, ki je v tem tednu daroval za poplačilo obnove župnijske cerkve. Vsem Bog povrni!

AMD Žiri organizira brezplačno predavanje o novostih v cestno prometnih predpisih, ki bo danes ob 10 uri v restavraciji Sklednik. Lepo vabljeni voznice in vozniki vseh generacij!