^Na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Sveta družina

OZNANILA ŽUPNIJE ŽIRI – Sveta Družina – 26. december 2021

(27. december 2021 – 2. januar 2022)

Godovi:     

 • ponedeljek: sv. Janez, apostol in evangelist;
 • torek: sv. Nedolžni otroci, mučenci;
 • sreda: sv. David, kralj;
 • četrtek: sv. Feliks I., papež;
 • petek: sv. Silvester, papež; DRUGI SVETI VEČER;
 • sobota: Marija, Sveta Božja Mati; d.p. Novo leto;
 • nedelja: 2. nedelja po Božiču; godujeta sv. Bazilij Veliki in Gregor Nazianški, škofa in cerkvena učitelja.

 

Mašni nameni:

 • ponedeljek ob 18.00 (kapela):   + Janez Kavčič, roj. dan

                                                         + Stanko Kogovšek (Sovra)

                                                       

 • torek ob 7.00 (kapela):                + Ernest Peternel, roj. dan

                                                                      + Roman Mlinar

 • sreda ob 18.00 (kapela):             + Anton Kopač, 2. obl.

+ Vida Mlinar

+ Robert Bogataj, obl.

 

 • četrtek ob 18.00 (kapela):          + Janez Potočnik, 7. dan

+ Janez Žakelj

+ Anita Burke

 • petek ob 8.00:                               V zahvalo za preteklo leto

                                                         + Marica Trček

 

 • sobota ob 8.30:                             Za blagoslov novega leta

+ Marjan Peternel

 

 • nedelja ob 7.00:                            + Nuša in Marija Strlič, ter Franc Jesenko

ob 8.30:                               + Pavel Kavčič, 100 let roj., in Gričarjevi

                                             Za župljane

ob 10.00:                             + Majda Jesenko roj. Trček, obl.

                                   

Za svete maše je potrebno upoštevati medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m, obvezno nositi zaščitne maske in obvezno razkuževati rok. Nositi je treba kirurške ali FFP2 maske. Za vsak vstop v cerkev je od 12. leta starosti dalje potreben pogoj PCT in veljaven osebni dokument. Za veroučence in dijake velja samotestiranje v šoli kot izpolnjen PCT-pogoj za obisk svete maše, verouka ali obveroučnih dejavnosti.

 

Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali pri obhajanju letošnjih božičnih praznikov.

Hvala tudi vsem posameznikom in organizacijam, ki ste nama pisno ali ustno voščili. Vsem ne moreva odpisati. Želiva pa vam obilo blagoslova v teh božičnih praznikih in v letu, ki prihaja.

 

Božični praznik praznujemo kar osem dni do 1. januarja, zato v teh dneh povabljeni v čim večjem številu k svetim mašam.

Od ponedeljka do četrtka bodo svete maše v kapeli, od petka dalje pa v župnijski cerkvi.

Jutri bo v naši župniji potekala trikraljevska akcija. Začeli jo bomo z blagoslovom kolednikov ob 8. uri. Vaše domove bodo obiskali trikraljevski koledniki, ki vam bodo prinesli blagoslov Novorojenega Kralja in voščilo ob praznikih. Denar, ki jim ga boste namenili je namenjen za pomoč ljudem v misijonskih deželah. Odprimo vrata svojih domov in src za potrebe revnih! Če še kdo na novo želi obisk kolednikov, naj čim prej sporoči v župnijsko pisarno.

Jutri praznuje naš g. kaplan svoj godovni dan. Zato mu želimo obilo blagoslova in da bi se res dobro počutil v naši sredi. Anže, Bog Te živi!

Jutri pri sveti maši ob 18. uri bo sklep občnega zbora društva ŠmaR. Vsi člani lepo povabljeni k tej sveti maši!

V sredo ob 17. uri lepo povabljeni v kapelo k molitveni uri pred Najsvetejšim.

V sredo ob 18.30 bo srečanje svetopisemske skupine. Povabljeni tudi novi člani!

V petek ob 8. uri zjutraj bo zahvalna sveta maša ob koncu letošnjega leta. Lepo povabljeni v čim večjem številu!

Na drugi sveti večer (31. decembra) naj se družina zbere k skupni molitvi, ter pokadi in pokropi prostore svojega doma.

Na novega leta dan bo praznična sveta maša ob 8.30. Začnimo novo leto z Božjim blagoslovom in priprošnjo Božji Materi Mariji.

V tem tednu so še božične počitnice, zato ni rednega verouka.

Hvala za božični »ofer« in enemu neimenovanemu darovalcu, ki je v tem tednu daroval za župnijsko cerkev. Vsem Bog povrni!

V župnijski pisarni v času uradnih ur pobiramo mašne namene za mesec marec.